KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

 Data: 2018.10.11

Laikas: nuo 08.30 val. Iki 12.00 val.;

Vieta: Basanavičiaus g. 9, Varėna

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;

 

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:

  •  finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;
  •  praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;
  •  tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;
  •  kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

 

RENGINIO PROGRAMA:

 

08:00 – 08:45

Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas

08:45 – 09:30

Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos - gerųjų praktikų analizė

09:30 – 11:00

Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai

11:00 – 12:00

Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis

Veikla vykdoma pagal projektą:

„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,

Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.

       

Partneriai